Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com

 ซัมเมอร์แคมป์นานาชาติ แบบผจญภัยและสร้างเสริมภาวะผู้นำ

International Adventure Summer Camp @ Hakuba Japan “Japan Alps Program”

ระยะเวลา   :  1 – 12  กรกฎาคม 2561

อายุ :  10 ปี ขึ้นไป นักเรียนครบ 10 คน มีพี่กรุ๊ปลีดเดอร์ไปดูแลตลอดทริปด้วย

ราคา : 125,000* บาท โดยสายการบินไทย บินตรง

เบอร์ติดต่อ  095-502-1892, 02-640-1410, 02-640-1410 -1

พูดคุยสอบถาม LINE ID : iepstudyabroad

*หมายเหตุ ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตั๋วเครื่องบิน ณ วันสมัคร

International Summer Camp at Hakuba Japan – “Japan Alps Program” Open for register today!

รุ่นจูเนียร์  7 – 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรม Water Wizards and Mountain Master Camps

แคมป์นี้แบ่งออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับ Water Wizards Theme เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ด้วยความสนใจอยากจะค้นหา ด้วยความรู้สึกผจญภัยใคร่รู้ ผู้นำกิจกรรมจาก Evergreen ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกบนพื้นฐานของความปลอดภัยในบรรยากาศสนุกสนาน

ในช่วงที่สอง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ธรรมชาติทางภูเขาและระบบนิเวศน์ของป่า เด็กๆ จะได้สนุกสนานไปกับการผจญภัยขี่จักรยานและเดินเขา ปีนผาและต้นไม้ ได้นอนแคมป์ดูดาวในเต๊นท์ด้วยกัน

รุ่นทีนเอจ 13 – 17 ปี เข้าร่วมกิจกรรม Japan Alps Leadership Program (JALP)

JALP เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมการผจญภัยเข้าด้วยกัน ผนวกกับกิจกรรมการส่งเสริมการฝึกความเป็นผู้นำ กิจกรรมนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ดึงความเป็นผู้นำของเด็กทุกคนออกมา unlock ศักยภาพของเด็ก ๆ ทุกคนให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้

Evergreen Outdoor Center

เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยนักกิจกรรมกลางแจ้งมืออาชีพ สำหรับโรงเรียนอินเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยจัดแคมป์ที่เมือง ฮาคูบะ ประเทศญี่ปุ่น  ท่านผู้ปกครองสามารถวางใจได้ในความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ที่จะดูแลน้อง ๆ ด้วยประสบการณ์และความปลอดภัยแบบมือชีพ นักกิจกรรมตัวน้อย ๆ ในทุกช่วงอายุจะได้รับควาท้าทาย สนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่สวยงามที่เรียกกันว่า Japanese Alps โดย English camp leaders

 


สนใจสมัคร ติดต่อบริษัท ไออีพี 02 6401410-1 หรือ 095 502 1892

โดยสามารถ ชำระค่ามัดจำครั้งแรก 30,000 บาทในวันที่สมัคร และ
ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 
โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท IEP

kbank300x300ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท International Education Promotions
เลขที่บัญชี 052-2-82675-8

* ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่  E-mail: info@studyinter.com หรือ LINE บริษํัท

***หมายเหตุ*** ในกรณีต้องการยกเลิกการเดินทาง เงินส่วนค่ามัดจําได้ใช้ไป เพื่อสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน ค่าจัดทำวีซ่า และสมัครเรียน
ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น