Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com

 

เรียนนซัมเมอร์ต่างประเทศ

About US NSAbout Us TIECA

International Education Promotions Co., Ltd. (IEP)

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

IEP เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศภายใต้การบริหารงานของ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาผนวกกับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ IEP จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งนักเรียนนักศึกษาในประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศมาเกือบ 20 ปี โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาชั้นนำจาก ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน อีกทั้ง IEP ยังเป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) หรือ TIECA อีกด้วย

IEPบริหารงานโดยคำถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ เพราะเราตระหนักว่าการศึกษาเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของเด็กนักเรียน  เราจึงคิดและคำนึงอยู่เสมอเพื่อเราจะได้แนะนำสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด เพื่ออนาคตและความสำเร็จของพวกเขา … และนั่นคือความภูมิใจของเรา

IEP is a professional in educational company (Subsidiary company of NS Travel Co.Ltd)

About US IEP
About US NS
About Us TIECA

International Education Promotions Co., Ltd. (IEP)

IEP เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศภายใต้การบริหารงานของ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาผนวกกับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ IEP จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งนักเรียนนักศึกษาในประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศมาเกือบ ๒๐ ปี โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาชั้นนำจาก ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน อีกทั้ง IEP ยังเป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) หรือ TIECA อีกด้วย

IEPบริหารงานโดยคำถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ เพราะเราตระหนักว่าการศึกษาเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของเด็กนักเรียน  เราจึงคิดและคำนึงอยู่เสมอเพื่อเราจะได้แนะนำสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด เพื่ออนาคตและความสำเร็จของพวกเขา … และนั่นคือความภูมิใจของเรา

IEP is a professional in educational company (Subsidiary company of NS Travel Co.Ltd)

บริการของ IEP (Our Services)

 • บริษัท IEP ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคอร์สเรียนต่อต่างประเทศและสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษทั้งระยะสั้นและระยะยาว เรียนต่อสหราชอาณาจักร เรียนต่อสหรัฐอเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อสิงคโปร์ และอื่นๆ รวมถึงจัดกรุ๊ปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ (Summer Camp) ระยะสั้น
 • แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุขและคุ้มค่า
 • อำนวยความสะดวกใน การสมัครเรียน จัดการที่พัก ขอเอกสารอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ จองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน และราคาพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ตลอดจนบริการเรื่องรถรับส่งที่สนามบินปลายทาง
 • ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ และติดตามผลการเรียนเพื่อรายงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
 • บริการแบบเฉพาะ Customised program เพื่อรองรับความต้องการพิเศษสำหรับน้องๆ และผู้ปกครอง รวมถึงจัดกรุ๊ปท่องเที่ยวในต่างแดน
 • แนะนำและช่วยเหลือการจัดทำเอกสารอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ ประเภท นักเรียน (ระยะสั้นและระยะยาว) ท่องเที่ยว ธุรกิจ และการแปลเอกสาร
 • จัดหา จองโรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ เช่ารถ ประกันการเดินทาง สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปพักในประเทศ และต่างประเทศ
 • ช่วยเหลือการจัดทำกรุ๊ปสัมมนาทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และบริษัทอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ OTHER SERVICES

ทำไมต้อง IEP?


IEP ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชน เราจึงมีบริการด้านการศึกษาต่อในหลายหลักสูตร ได้แก่

 • แนะนำหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศทั้งคอร์สเรียนระยะสั้นและระยะยาว เรียนที่สหราชอาณาจักร เรียนที่แคนาดา เรียนที่สหรัฐอเมริกา เรียนที่ออสเตรเลีย เรียนที่นิวซีแลนด์ เรียนที่สิงคโปร์ เรียนที่ฟิลิปปินส์ เรียนที่มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ
 • รับนักเรียนไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ (English Summer Camp) สำหรับน้องๆ ที่ต้องการใช้เวลาช่วงปิดเทอมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในต่างแดน
 • หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย มีให้เลือกหลากหลายสาขา อาทิ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เป็นต้น
 • หลักสูตรสายอาชีพ จากสถาบันวิชาชีพที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ อาทิ ฟิล์ม แอนนิเมชั่น Visual Effects, ทำอาหาร เบเกอรี่ และการท่องเที่ยว การโรงแรม เป็นต้น โดยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) หรืออนุปริญญา (Diploma) เมื่อเรียนจบ


เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศกับ IEP

นอกจากนี้ IEP ยังมีการจัดทำโปรแกรมพิเศษ (Special Program) สำหรับน้องๆ ที่ต้องการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็น


 OUR NETWORK

IEP ได้พัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรับความไว้วางใจและการยอมรับจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

IEP เป็นสมาชิก “สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ” (สทศ.) หรือ TIECA

IEP ได้รับการรับรองจาก (Accreditation)