Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com

ELC & CES Summer Camp April 2020

. Summer Camp UK 2020: เปิดโลกกว้าง เพิ่มแรงบันดาลใจและเสริมประสบการณ์ชีวิตพร้อมเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศอย่างได้ผลสูงสุด กับกรุ๊ป IEP(บริษัทในเครือหนุ่มสาวทัวร์) โดยความร่วมมือกับ British Council . 1. Group Teen Summer UK @ELC Bristol 16 ปีขึ้นไป CLICK!!! 2. Group...

Myddelton College

เปิดรับสมัครนักเรียน  Myddelton College UK  Boarding Schools 2019หลักสูตรโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศอังกฤษ แรงบันดาลใจและต้นแบบของการสร้าง โรงเรียนฮอกวอตส์ ในภาพยนต์เรื่อง  Harry Potter รวมหลักสูตรเข้มข้น พร้อมกิจกรรมมากมายรายละเอียด Myddelton College UK English...

IDEA Education Summer Camp Philippines October 2020

SummerPhilippines, Summer Camp Philippines, Summer Course Philippines, Summer Philippines 2020, Summer Camp Philippines 2020, Summer Course Philippines 2020, ซัมเมอร์ ฟิลิปปินส์, ซัมเมอร์แคมป์ ฟิลิปปินส์, ซัมเมอร์คอร์ส ฟิลิปปินส์, ซัมเมอร์ ฟิลิปปินส์ 2020,...