Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Study abroad in The Illawarra Grammar School (TIGS) Australia

The Illawarra Grammar School (TIGS), Australia

เรียนต่อมัธยมศึกษาที่เมือง Wollongong รัฐ New South Wales

โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Study abroad in The Illawarra Grammar School (TIGS) Australia

ทำความรู้จักกับ The Illawarra Grammar School (TIGS)

ทำความรู้จักกับ The Illawarra Grammar School (TIGS)

The Illawarra Grammar School (TIGS) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1959 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนเก่าแก่ของเมือง Wollongong ตั้งอยู่ในรัฐ New South Wales

มีนักเรียนท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1,000 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมประถมศึกษา (Pre-School) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 12) การเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการศึกษาต่อในระดับสูงสุดและให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการพัฒนาตนเอง

เมือง Wollongong เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของรัฐ New South Wales (รองจากเมือง Sydney และ เมือง Newcastle) ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Sydney เพียง 80 กิโลเมตร เป็นเมืองติดชายทะเล รายล้อมด้วยธรรมชาติ จึงเป็นหนึ่งในเมืองน่าอยู่ที่สุดของรัฐ New South Wales อุณหภูมิในฤดูร้อนอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส

เรียนที่ The Illawarra Grammar School (TIGS) นั้นดีอย่างไร

 • The Illawarra Grammar School (TIGS) ก่อตั้งเมื่อปี 1959 เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่
 • ห้องสมุดของโรงเรียนตั้งอยู่ใน Goodhew Research Centre
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Wollongong ห่างจากเมือง Sydney ไปทางใต้เพียง 80 กิโลเมตร
 • Wollongong เป็นเมืองติดชายทะเล รายล้อมด้วยธรรมชาติ
 • สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียน The Illawarra Grammar School (TIGS) มีบริการจัดหา Home Stay ที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดี และมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งมีการจัดรถรับส่งไป-กลับโรงเรียนด้วย
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Study abroad in The Illawarra Grammar School (TIGS) Australia

ช่วงเปิด – ปิดภาคเรียน

ระบบการเปิด – ปิดภาคเรียนของ The Illawarra Grammar School (TIGS) ปีการศึกษา 2019

 • Term I: 31 January to 12 April
 • Term II: 29 April to 28 June
 • Term III: 22 July to 27 September
 • Term IV: 14 October to 10 December

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

คอร์สเรียน

สอนหลักสูตรการเรียนระยะยาวที่ The Illawarra Grammar School (TIGS), Australia

 หลักสูตรการเรียนระยะยาว

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน อัตราส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียนอยู่ที่ 1:10 คน

วิชาเรียนสำหรับ Senior School

 • Year 7: เรียนวิชา Biblical Studies, Language and Literature, Individuals and Societies – History, Mathematics, Music, Physical and Health Education, Language Acquisition, Science, Design and Visual Arts — ตั้งแต่ Year 7-10 นักเรียนจะต้องเลือกเรียน 1 ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีนกลาง)

 

 • Year 8: เรียนวิชา Biblical Studies, Language and Literature, Individuals and Societies – Geography, Mathematics, Music, Physical and Health Education, Language Acquisition, Science, Design and Visual Arts — ตั้งแต่ Year 7-10 นักเรียนจะต้องเลือกเรียน 1 ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีนกลาง)

 

 • Year 9 and 10:
  เรียนวิชาบังคับ ได้แก่ Biblical Studies, Language and Literature, Mathematics, Science, Individuals and Societies – History, Individuals and Societies – Geography, Physical and Health Education and Language Acquisition.

นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือก 2 วิชา จากตัวเลือกทั้งหมด ดังนี้ Commerce, Dance, Drama, Physical Activity and Sports Studies, Industrial Technology (Timber), Music, Media Arts, Visual Arts, Design and Technology, Philosophy, Japanese, French and Mandarin

 

 • Year 11 and 12: มีวิชาบังคับเพียง 1 วิชาเท่านั้นคือวิชาภาษาอังกฤษ
  นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกต่างๆได้ ดังนี้ Ancient History, Biology, Business Studies, Chemistry, Dance, Design and Technology, Drama, Earth and Environmental Science, Economics, English Extension 1 and 2, Geography, Industrial Technology, Legal Studies, Mathematics Extension 1 and 2, Modern History, Music 1, Music 2 and Extension, Personal Development Health and Physical Education, Physics, Visual Arts, Society and Culture, Chinese and Literature, Japanese Continuers, History Extension and VET Entertainment

Diploma Program Subjects Offered:
Language and Literature HL and SL, Economics HL and SL, History HL and SL, Music HL and SL, Chemistry HL and SL, Art HL and SL, Mathematics HL and SL, Physics HL and SL, Biology HL and SL, Japanese SL, Spanish Ab initio and French SL

นักเรียนจะต้องเลือก 3 วิชา HL และ 3 วิชา SL

 

 หลักสูตรทดลองเรียนระยะสั้น 3 สัปดาห์–3 เดือน ณ ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษ (Centre for English)

The Illawarra Grammar School (TIGS) เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษในทุกด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์) นอกจากนี้นักเรียนต่างชาติทุกคนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ยังได้เรียนร่วมกับนักเรียน TIGS ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาการพัฒนาตนเอง/สุขศึกษา/พลศึกษา รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมของ TIGS ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรม กีฬา และการเข้าสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในโรงเรียนและสังคมของชาวออสเตรเลียได้ดียิ่งขึ้น

 

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)

ค่าเล่าเรียนรายปีของ The Illawarra Grammar School (TIGS)

 • Year 7: 20,400 AUD
 • Year 8: 20,400 AUD
 • Year 9: 21,570 AUD
 • Year 10: 21,570 AUD
 • Year 11: 22,800 AUD
 • Year 12: 22,800 AUD

Application Fee (non-refundable): 175 AUD
Enrolment Fee (non-refundable): 1,750 AUD
Facility Fee (ต่อปี): 1,060 AUD

*ค่าเล่าเรียนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

ที่พัก (Accommodation)

The Illawarra Grammar School (TIGS) ช่วยเหลือด้านการจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) และผู้ดูแลให้นักเรียนต่างชาติทุกคน โดยโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบประวัติแล้วอย่างดี รวมทั้งมีประสบการณ์ดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานของโรงเรียนออกเยี่ยมและช่วยเหลือนักเรียนในปัญหาต่างๆ

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

สมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อที่ออสเตรเลีย (Study in Australia / High School in Australia)

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

Cr. The Illawarra Grammar School