Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com
Summer Camp UBC in Canada 2017@ Vancouver ซัมเมอร์แคมป์แคนาดาที่ไม่เหมือนใคร สำหรับน้องๆนักเรียนนานาชาติเท่านั้น!!!

Summer Camp UBC in Canada 2017@ Vancouver ซัมเมอร์แคมป์แคนาดาที่ไม่เหมือนใคร สำหรับน้องๆนักเรียนนานาชาติเท่านั้น!!!

Promotion เปิดรับสมัครนักเรียนภาค INTER! เข้าร่วมโครงการเรียนซัมเมอร์แคมป์แคนาดา 2017 SUMMER CAMP UBC UNIVERSITY CAMPUS LIFE *รับได้นักเรียนได้ 10 คนเท่านั้น* กดอ่านต่อ …   รายละเอียดซัมเมอร์แคมป์แคนาดา UBC Campus...
by Jan 20, 2017 No Comments