Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at Embassy English New Zealand

Embassy English, New Zealand

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland เดินทางสะดวก

ได้รับการรับรองจาก Study Travel Magazine Star Awards, NZQA, British Council ฯลฯ

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at Embassy English New Zealand

ทำความรู้จักกับ Embassy English, New Zealand

ทำความรู้จักกับ Embassy English, New Zealand

สถาบัน Embassy English เปิดสอนภาษาอังกฤษอยู่ในหลายๆ เมืองหลักมากมายทั่วโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา โดยสถาบัน Embassy English มุ่งเน้นให้นักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง (Native Speaker)

Embassy English ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland เดินทางสะดวก บริเวณรอบๆสถาบันมีร้านค้ามากมาย หลักสูตรที่เปิดสอน อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, การเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อใช้ยื่นสมัครต่อมหาวิทยาลัย และสถาบันยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่เสริมให้ในวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยบางกิจกรรมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ทริปสกีต่างเมือง เป็นต้น

Embassy English เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีให้เลือกหลายหลักสูตร ห้องเรียนมีขนาดพอดีกับจำนวนนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนมีความทั่วถึงนักเรียนทุกคน มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพด้านการสอนนักเรียนต่างชาติ  นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วยังมีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง TOEFL, Cambridge (CAE, FCE) Exam Preparation ด้วย

เรียนที่ Embassy English, New Zealand นั้นดีอย่างไร

 • สถาบัน Embassy English เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี และเปิดสอนอยู่หลายสาขาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์
 • สถาบัน Embassy English ได้รับรางวัลและการรับรองจากหน่วยงานที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ Study Travel Magazine Star Awards, ACCET (USA), English USA (formerly AAIEP USA), NYSED.gov, British Council, English UK (England),
  ISI (Independent School Inspectorate), Languages Canada, NEAS (Australia), English Australia Colleges, NZQA (New Zealand). จากทั้ง 5 ประเทศ
 • Embassy English New Zealand ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland สะดวกในการเดินทางและมีร้านค้าบริเวณรอบสถาบัน และอยู่ใกล้ The University of Auckland และ Museum อื่นๆ
 • สถาบันEmbassy English ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยจะเน้น การเรียนของ
  Grammar and Vocabulary ในทุกวันที่เรียน สอนโดยครูผู้สอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอนด้านการสอนนักเรียนต่างชาติ
 • เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Embassy English นักเรียนจะได้มากประสบการณ์ ทั้งการได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ
  จากทั่วโลกกว่า 100 เชื้อชาติ
 • สถาบัน Embassy English มีห้องเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย, ห้องสมุด, ห้องนั่งเล่น, ห้องพยาบาล, ห้องอาหาร
 • สถาบัน Embassy English ช่วยเหลือด้านจัดหาที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถเลือกพักแบบ
  หอพัก (Student Residence) หรืออยู่กับโฮสแฟมิลี่ (Homestay)
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at Embassy English New Zealand

ช่วงเปิด – ปิดคอร์สเรียน

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนที่ Embassy English, New Zealand เปิดสอน

General English

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษทุกระดับ
 • คอร์สสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Beginner) เปิดสอนเฉพาะบางสาขาเท่านั้น
 • หลักสูตรเน้นการพัฒนาความเข้าใจไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary)
 • เพิ่มทักษะการสนทนาทางด้านการฟัง (Listening) และความมั่นใจในการพูด (Speaking)
 • เริ่มเรียนทุกวันจันทร์
 • มีคอร์สให้เลือกแบบ 20, 24, และ 28 lessons ต่อสัปดาห์ (50 นาที ต่อ 1 lesson)
 • สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ตามต้องการ (1-50 สัปดาห์)
 • จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้อง
 • นักเรียนเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

 

Standard Programme

 • เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน(Reading) การเขียน(Writing) การฟัง(Listening)  และการพูด(Speaking) เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Standard Plus Programme

 • เรียน 24 lessons ต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็นคลาส Standard 20 lessons และคลาสพัฒนาทักษะ 4 lessons
 • เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน(Reading) การเขียน(Writing) การฟัง(Listening)  และการพูด(Speaking) เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Intensive 28 Programme

 • มีทั้งหมด 28 lessons: Standard Programme 20 lessons และการพัฒนาทักษะ 8 lessons
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนทักษะเพิ่มเติมตามความสนใจได้ เช่น การออกเสียง(Pronunciation) ไวยากรณ์(Grammar) คำศัพท์(Vocabulary) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
 • นักเรียนจะได้เรียนเพิ่มเติมด้านทักษะการทำข้อสอบ(กรณีลงวิชาเลือก Exam) หรือการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน(กรณีลงวิชาเลือก Business English)

 

Language Semester Abroad

 • เริ่มเรียนทุก 6 สัปดาห์
 • มีคอร์สให้เลือกแบบ 24, 36, หรือ 48 สัปดาห์
 • นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ ได้รู้จักเพื่อน และสถานที่ใหม่ๆ ระหว่างภาคการศึกษา

  

Specialist Courses

Exam Preparation: IELTS & FCE (20 หรือ 28 exam lessons)

 • นักเรียนต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ Intermediate ถึงระดับ Upper Intermediate
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือสอบ IELTS

 

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

ที่พัก (Accommodation)

พักแบบ Student Residences (18+)

 • Sharing with other students from around the world.
 • Independent living
 • International, fun atmosphere
 • Great city- Centre locations
 • Close/next to the school
 • Easy travel distance from schools
 • Single/shared rooms, own/shared bathroom
 • Self-catering or meals included
 • Note: options vary by location

 

พักแบบ Student Residences (-18, 18+)

 • A great way to practice English and learn about a different culture or country.
 • Practise English everyday
 • Get to know people, culture, customs
 • Breakfast and evening meal with hosts
 • Breakfast only option – 18 years+ only*
 • Single or shared room
 • Easy travel distance to school by public transport
 • Note: options vary by location

 

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

Cr. Embassy English