Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English Course at Embassy English Canada

Embassy English, Canada

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto

ได้รับรางวัลจาก Study Travel Magazine Star Awards, ACCET (USA) ฯลฯ

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English Course at Embassy English Canada

ทำความรู้จักกับสถาบัน Embassy English, Canada

ทำความรู้จักกับสถาบัน Embassy English, Canada

สถาบัน Embassy English ได้เปิดสอนภาษาอังกฤษอยู่ในหลายๆเมืองหลักมากมายทั่วโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา

สถาบัน Embassy English มุ่งเน้นให้นักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง (Native Speaker) โดยประเทศแคนาดามีที่ตั้งของสถาบันสอนภาษา Embassy English อยู่ที่เมือง Toronto ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) และยังเป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีผู้คนหลายเชื้อชาติ ทั้งยังเป็นเมืองที่ทันสมัย มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ  ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังใช้ภาษาพูดสองภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (โดยเฉพาะเขตที่อยู่ใกล้เมือง Quebec)

เมือง Toronto

เป็นเมืองศูนย์รวมของผู้คนจากทั่วโลก อยู่ในมลฑล Ontario ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแคนาดา เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น มหานครนิวยอร์คแห่งแคนาดาของที่นี้ ทั้งยังประกอบด้วยคนต่างวัฒนธรรมและเป็นหนึ่งในเมืองที่สะอาดที่สุดและมีความปลอดภัยที่สุด Toronto จึงเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกเมืองและมีแหล่งท่องเที่ยวบวกกับกิจกรรมมากมาย เมืองที่นักเรียนสามารถชม “น้ำตกไนแอการา” (Niagara Falls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ 2 ประเทศ ขั้นระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คือ ไนแอการาฟอลส์ ออนตาริโอ ส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแอการาฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก.

สภาพภูมิอากาศที่ Toronto ค่อนข้างจะมีภูมิอากาศที่หนาวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอากาศอาจจะลดลงได้ถึง -6 องศา และอากาศในช่วงฤดูร้อนจะสูงประมาณที่ 27 องศา แต่ข้อดีของการที่ได้มาอาศัยที่ Toronto คือ นักเรียนสามารถเดินทางไปเที่ยวเมืองใกล้เคียงได้อย่าง New York, Boston หรือ Chicago ของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความเป็นเมืองที่หลากหลายของหลายเชื้อชาติ นักเรียนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ทั้งภาษา ร้านอาหารนานาชนิด พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ กีฬาต่างๆ แหล่งช้อปปิ้งและตลาดมากมาย ในช่วงกลางวันและกลางคืน ทำให้ไม่เบื่อที่จะมาศึกษาต่อที่เมืองนี้

เรียนที่ Embassy English, Canada นั้นดีอย่างไร

 • สถาบัน Embassy English เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี และเปิดสอนอยู่หลายสาขาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ได้แก่
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์
 • สถาบัน Embassy English ได้รับรางวัลและการรับรองจากหน่วยงานที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่
  Study Travel Magazine Star Awards, ACCET (USA), English USA (formerly AAIEP USA), NYSED.gov,
  British Council, English UK (England), ISI (Independent School Inspectorate), Languages Canada, NEAS (Australia),
  English Australia Colleges, NZQA (New Zealand) จากทั้ง 5 ประเทศ
 • Embassy English Canada ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto มลทลออนแทรีโอ (Ontario)
 • Embassy English จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยจะเน้น การเรียนของ
  Grammar and Vocabularyในทุกวันที่เรียน สอนโดยครูผู้สอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอนด้านการสอนนักเรียนต่างชาติ
 • เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Embassy English นักเรียนจะได้มากประสบการณ์ ทั้งการได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ
  จากทั่วโลกกว่า 100 เชื้อชาติ
 • สถาบัน Embassy English มีห้องเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย, ห้องสมุด, ห้องนั่งเล่น, ห้องพยาบาล, ห้องอาหาร
 • สถาบัน Embassy English ช่วยเหลือด้านจัดหาที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถเลือกพักแบบ
  หอพัก (Student Residence) หรืออยู่กับโฮสแฟมิลี่ (Homestay)
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English Course at Embassy English Canada

ช่วงเปิด – ปิดคอร์สเรียน

ช่วงเปิด – ปิดคอร์สเรียนของ Embassy English, Canada

เริ่มคอร์สทุกวันจันทร์

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนที่ Embassy English, Canada เปิดสอน

General English

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษทุกระดับ
 • คอร์สสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Beginner) เปิดสอนเฉพาะบางสาขาเท่านั้น
 • หลักสูตรเน้นการพัฒนาความเข้าใจไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary)
 • เพิ่มทักษะการสนทนาทางด้านการฟัง (Listening) และความมั่นใจในการพูด (Speaking)
 • เริ่มเรียนทุกวันจันทร์
 • มีคอร์สให้เลือกแบบ 20, 24, และ 28 lessons ต่อสัปดาห์ (45 นาที ต่อ 1 lesson)
 • สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ตามต้องการ (1-50 สัปดาห์)
 • จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้อง
 • นักเรียนเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

 

Standard Programme

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกระดับ
 • มีทั้งหมด 20 บทเรียน บทเรียนละ 45 นาที
 • เน้นพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • หลังจากจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น

 

Intensive 28 Programme

 • มีทั้งหมด 28 lessons: Standard Programme 20 lessons และการพัฒนาทักษะ 8 lessons
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนทักษะเพิ่มเติมตามความสนใจได้ เช่น การออกเสียง(Pronunciation) ไวยากรณ์(Grammar) คำศัพท์(Vocabulary) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
 • ผู้เรียนจะได้เรียนเพิ่มเติมด้านทักษะการทำข้อสอบ(กรณีลงวิชาเลือก Exam) หรือการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน(กรณีลงวิชาเลือก Business English)

 

Beginner English

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกระดับ
 • มีทั้งหมด 20 lessons ต่อสัปดาห์ บทเรียนละ 45 นาที
 • เน้นพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • หลังจากจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น

 

30 Plus

 • เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนจัดหัวข้อบทเรียนตามความสนใจของผู้เรียน (tailor made)

 

Language Semester Abroad

 • เริ่มเรียนทุก 6 สัปดาห์
 • มีคอร์สให้เลือกแบบ 24, 36, หรือ 48 สัปดาห์
 • นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ ได้รู้จักเพื่อน และสถานที่ใหม่ๆ ระหว่างภาคการศึกษา

 

Specialist Courses

Advanced Business English

 • นักเรียนต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate ขึ้นไป
 • เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด การบริหาร การนำเสนองาน และอื่นๆ
 • เน้นเนื้อหาที่ได้ใช้จริงในการทำงาน

 

Exam Preparation: IELTS (8 exam lessons)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือสอบ IELTS

 

English in Action

 • เน้นการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสภาพแวดล้อมจริงทางธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด กฎหมาย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และด้านธุรกิจโรงแรม
 • ตัวอย่างสถานที่ในการเรียนเพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ WEXY Radio Station, Expedition America, Philippines Consulate, GENI- Global Energy Network Institute, The Wellington Hotel, RRR Law Firm, Greater New England Minority Council, Signal Tribune, Solstiss

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

ที่พัก (Accommodation)

ทางสถาบัน Lost Boys Studios มีที่พักให้นักเรียนเลือกหลายแบบ ได้แก่

พักแบบ Student Residences (18+)

 • Sharing with other students from around the world.
 • Independent living
 • International, fun atmosphere
 • Great city- Centre locations
 • Close/next to the school
 • Easy travel distance from schools
 • Single/shared rooms, own/shared bathroom
 • Self-catering or meals included
 • Note: options vary by location.

 

พักแบบ Student Residences (-18, 18+)

 • A great way to practice English and learn about a different culture or country.
 • Practise English everyday
 • Get to know people, culture, customs
 • Breakfast and evening meal with hosts
 • Breakfast only option – 18 years+ only*
 • Single or shared room
 • Easy travel distance to school by public transport
 • Note: options vary by location.

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

สมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อที่แคนาดา (Study in Canada)

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

Cr. Embassy English