Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com

Group Study Program

โปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศช่วงปิดเทอม
เฉพาะกลุ่มสำหรับโรงเรียนและคณะท่านอาจารย์

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม (Group Study Aboard)

อีกหนึ่งบริการจาก IEP ที่พร้อมจัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของตน
ผ่านประสบการณ์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาโดยตรง

หากท่านต้องการให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสังกัดได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ
แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจะไปที่เมืองไหน สถาบันไหน ไปเมื่อไหร่ ฯลฯ ….IEP ช่วยท่านได้

ด้วยประสบการณ์การจัดโปรแกรม Study Tour ของ IEP ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เราจึงเชี่ยวชาญและพร้อมจัดโปรแกรมตามที่ท่านต้องการ

 • ออกแบบและจัดทำโปรแกรมที่มากด้วยคุณภาพ คุ้มค่าราคาและระยะเวลา
 • เรียนภาษาอังกฤษในต่างแดนกับสถาบันภาษาชั้นนำที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ
 • เรียนรู้วิถีชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ Host Family
 • เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะภาษาผ่านสถานที่สำคัญของเมือง

เจ้าหน้าที่ IEP ช่วยดูแลทุกขั้นตอนการเดินทาง

 • บริการจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
 • บริการตั๋วเครื่องบิน
 • แนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • มีเจ้าหน้าที่ IEP ให้บริการตลอดทริป

โปรแกรม Study tour ของ IEP

 • Summer Course สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
 • Communication + Business English Course สำหรับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
 • Teacher Training Courses in the UK  สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา

 

สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1