Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at CCEL Christchurch College of English New Zealand

CCEL Christchurch College of English, New Zealand

เป็นตัวแทนผู้จัดทำหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้กับ University of Canterbury

มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 250 คนจากหลายประเทศทุกมุมโลก

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at CCEL Christchurch College of English New Zealand

ทำความรู้จักกับ CCEL Christchurch College of English

ทำความรู้จักกับ CCEL Christchurch College of English

CCEL มีสาขาที่เมือง Christchurch และเมือง Auckland

 CCEL เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีแคมปัสตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของ University of Canterbury เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์

ที่ CCEL มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 250 คนจากหลายประเทศทุกมุมโลก. ซึ่งสถาบัน CCEL เป็นตัวแทนผู้จัดทำหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้กับ University of Canterbury จึงทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนใน University of Canterbury นี้ได้โดยตรง นักเรียนที่สมัครเรียนผ่าน CCEL จะสามารถเข้าร่วมเรียนหลักสูตรพื้นฐานต่างๆของทาง University of Canterbury และสามารถเข้าร่วมเรียนในระดับปริญญาตรีและป.โทของมหาวิทยาลัยนี้ได้โดยไม่ต้องทำการสอบ IELTS

สำหรับนักเรียนที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถสมัครเรียนแบบ University Pathway ได้ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษาที่เรียนสาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดย CCEL ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพครู TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการในห้องเรียน การสอน การวิเคราะห์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นในสายอาชีพครู และยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ General English, Business English, IELTS Preparation เป็นต้น

เรียนที่ CCEL Christchurch College of English นั้นดีอย่างไร

 • สถาบัน CCEL เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้ร่วมกับ University of Canterbury (UC)
  นักเรียนที่เรียนผ่าน CCEL มีโอกาสสูง ที่สามารถสมัครสอบเข้าต่อ UC ได้เลย
 • สถาบัน CCEL  ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ Code of Practice for the Pastoral Care of International Students และเป็นสมาชิกของ NZQA, English New Zealand
 • CCEL เป็นศูนย์จัดสอบ Cambridge-ESOL เป็นสถานที่สอบ Cambridge TKT, PET, FCE และ CAE ที่วิทยาเขต Christchurch และเป็นศูนย์สอบ TOEIC ด้วย
 • สถาบัน CCEL มีแคมปัสตั้งอยู่ 2 แห่ง ด้วยกันได้แก่ เมือง Christchurch ซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัย
  และเมือง Auckland เมืองดังของนิวซีแลนด์
 • สถาบัน CCEL Christchurch ตั้งอยู่ภายในของ University of Canterbury เป็นศูนย์การเรียนที่มีห้องเรียน 21 ห้อง ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องออกกำลังกาย ที่พักสำหรับนักเรียน ร้านค้าต่างๆ
 • สถาบัน CCEL Auckland ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ห้างร้านค้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่พัก
  ภายในแคมปัสมีห้องเรียน 12 ห้อง มีห้องอาหารห้องครัว ห้องศูนย์กลางเรียนรู้ด้วนต้นเอง ห้องพักนักเรียน ห้องคอมพิวเตอร์
 • CCEL มีหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจ อาทิ English Course (ภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษgเพื่อธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ เป็นต้น), Teacher Training, Group Programmes
 • มีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักเรียนในวันแรก ทางสถาบัน CCEL มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในหลายๆภาษา
  เช่น ภาษาไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น นักเรียนสามารถแจ้งทางสถาบัน ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at CCEL Christchurch College of English New Zealand

ช่วงเปิด – ปิดคอร์สเรียน

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนที่ CCEL Christchurch College of English เปิดสอน

 General English (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป)

หลักสูตรเน้นการเรียน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ (Grammar)
การอ่านออกเสียง (Pronunciation ) และคำศัพท์ต่างๆ (Vocabulary)

 • รับนักเรียนอายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • ระยะเวลาเลือกได้: 2 – 50 สัปดาห์
 • ชั่วโมงเรียน: 15 และ 25 ชั่วโมง
 • เวลาเรียนเริ่ม: ทุกๆ วันจันทร์ หรือวันอังคาร (กรณีที่วันจันทร์หยุดช่วงเทศกาล)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนในคอร์สนี้

 • Speaking, listening, reading and writing lessons
 • Vocabulary development
 • Discussions of news and current affairs
 • New Zealand culture and customs
 • Use of published textbooks and material
 • Computer room and language laboratory learning sessions
 • An independent learning programme
 • Skills for lifelong learning

 

 Bussiness English (Only in Christchurch)

 

 IELTS Preparation

 

 Cambridge – PET, FCE & CAE

 

 English For Academic – Pathway to UC (หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย)

 • รับนักเรียนอายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • ที่พัก : แบบ Homestay (ต่ำกว่า 18 ปี), Residential (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
 • Courses available – EAP1 and EAP2
 • EAP1 Pathway – UCIC MEAP or UTP or EAP2
 • EAP2 Pathway – UC undergraduate or postgraduate degree programmes
 • Course length – 12 weeks for both EAP1 and EAP2
 • Start dates – 5 start dates per year for EAP1 and 3 start dates per year for EAP2.
 • Programme – Full-time. 20 hours per week in class + 5 hours of self-study and 5 hours of online study per week
 • Levels available – Intermediate to Advance

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนในคอร์สนี้

 • Academic reading and writing skills
 • Academic vocabulary
 • Skills for understanding lectures
 • Skills for giving presentations
 • Skills for participating in academic discussions
 • The EAP courses also include: Online learning, Extended assignments,
  Regular progress tutorials

 

 Teacher Training (TESOL & CELTA)

 

 Group Programmes (จัดกลุ่มไปเรียน สำหรับ 10 คนขึ้นไป)

 • กลุ่มนักเรียนมัธยม ช่วงอายุ 14 – 18 ปี (เรียนภาษาอังกฤษ + กิจกรรมทัศนศึกษา)
  High school students requiring a study abroad experience that involves a strong balance of
  English language tuition and activities
 • กลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลัย ช่วงอายุ 19 – 25 ปี  (เรียนภาษาอังกฤษ + แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
  University students needing specialised English language classes to complement their overall cultural exchange experience
 • กลุ่มนักศึกษา ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป  (เรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
  (Non native speaking) English teachers requiring additional training and skills – these programmes have a TESOL and Teaching Methodology focus
 • กลุ่มพนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป (เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และการเตรียมสอบ IELTS)
  Specialised courses such as Business English and IELTS in a closed group environment

หลักสูตรที่เปิดสอนผู้เรียนสามารถเลือกตามความเหมาะสมและความสนใจ

 • รับนักเรียนอายุ 14 ปี ขึ้นไป
 • ที่พัก : แบบ Homestay
 • กิจกรรม : ทางสถาบันจะเป็นผู้จัด นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ
  *กิจกรรมบางอย่าง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนในคอร์สนี้

 • ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์
 • ได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
 • ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ

 

*นักเรียนทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ

 

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

ที่พัก (Accommodation)

นักเรียนสามารถเลือกพักแบบ Homestay หรือจะพักที่หอพักนักเรียน Student Residence
ซึ่งสะดวกในการเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

สมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

Cr. CCEL College of English