Contact us: 02 640 1410-1, 085 119 1518 info@studyinter.com
University of Melbourne, Australia

University of Melbourne, Australia

Study Abroad University of Melbourne, Australia ก่อตั้งเมื่อปี 1853 มีสาขาวิชาให้เลือกกว่า 300 สาขา เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 32 ของโลก จัดโดย THE (ปี 2018) ทำความรู้จักกับ University of Melbourne, Australia ทำความรู้จักกับ...
by Aug 17, 2018 No Comments
University of Sydney (USYD), Australia

University of Sydney (USYD), Australia

Study Abroad University of Sydney (USYD), Australia ก่อตั้งเมื่อปี 1850 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของออสเตรเลีย โดดเด่นทางด้านผลงานวิจัยระดับโลก ทำความรู้จักกับ University of Sydney (USYD), Australia ทำความรู้จักกับ University of...
by Aug 16, 2018 No Comments